Intellektuaalset omandit. Seaduse patentide kohta. Autoriõigus. Kasutustasuta

saada tunnistuse registreerimise kaubamärgi õigustele

registreerimiserahvusvahelise kaubamärgid. ettevalmistamine. dokumentide registreerimine.

arendus ja hooldus litsentsilepingu kasutamiseks objekt

taastamise õigus esitada vastuväiteid intellektuaalse omandi tunnustamise õiguste kohta intellektuaalomandi kohta. intellektuaalse omandi õigused. suuruse määramisel autoriõiguse - ja litsentsitasud: kaubandus nimi (ettevõte). kaubamärk (trademark kaupade ja teenuste) koha nimi kaupade päritolu (geograafiline tähis) nimetus. kaubanduslik ärisaladuse. kasuliku mudeli. tööstusdisain. töötab teaduse. kirjanduse ja kunsti. loomatõu fonogrammi arvutiprogrammid ja tarkvara. andmebaasi ning muud intellektuaalset omandit.